ISPU Weltmeisterschaft 21. ISPU - Weltmeisterschaft für Riesenschnauzer - 21. ISPU WM der Riesenschnauzer

Share


Εκδήλωση:
21. ISPU - Weltmeisterschaft für Ri...
Κατηγορία εκδήλωσης:
ISPU Weltmeisterschaft
Λίστα ονομάτων αποτελεσμάτων:
21. ISPU WM der Riesenschnauzer
:
IGP 3
Ημερομηνία:
26. Οκτ 2012
Τοποθεσία εκδήλωσης:
Horní Bríza (Czechia)
Κριτές A:
Κριτές B:
Κριτές C:
Βοηθοί καθηκόντων προστασίας Total:
Παρακαλούμε στείλτε μας τυχόν πίνακες αποτελεσμάτων που λείπουν ώστε να βελτιώσουμε την υπηρεσία αποτελεσμάτων του working-dog ακόμα περισσότερο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι δηλώνετε ξεκάθαρα τον τόπο και τον χρόνο που διεξήχθη το πρωτάθλημα. Αν είναι δυνατόν, συμπεριλάβετε τα ονόματα των κριτών και των βοηθών καθηκόντων προστασίας. Παρακαλούμε θυμηθείτε ότι δημοσιεύουμε αγώνες εθνικού, τουλάχιστον, επιπέδου. Τα περιφερειακά πρωταθλήματα εξαιρούνται.

Παρακαλούμε στείλτε τα έγγραφα σε μια από τις παρακάτω διευθύνσεις:
Fax: +49-34602-9991-85

Λίστα αποτελεσμάτων

A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total

Στατιστικά

Συμμετέχοντες σκύλοι:
60 38 22
Γηραιότερος σκύλος:
Carlo von Ermada (7 Έτη 9 Μήνας)
Youngest dog:
Akerblommans En Tilly (3 Έτη 3 Μήνας)