Εκδήλωση: dhv Deutsche Meisterschaft / Deutsche Jugendmeisterschaft der Gebrauchshunde

Share
Περίοδος:
22.09 12:00 - 24. Σεπ 2023 16:00 (CEST)
Συμμετέχοντες / παρευρισκόμενοι:
7 / 19
Παράβολο συμμετοχής:
EUR 0.00
Κόστος συμμετοχής:
EUR 0.00
Κατηγορία:
Εθνικά Πρωταθλήματα
Τομέας:
IPO
φυλή:
όλες οι φύλες
Ιστοσελίδα εκδήλωσης:
igp-dm-dhv2023.de
Οδός:
Mainflingerstraße
Τ.Κ. / Πόλη:
63533 / Mainhausen
Οργανωτής:
Marcus Kühn
E-mail:
m.kuehn1@gmx.de
Αριθμός τηλεφώνου:
+49 - 0179 / 4153396
Η κατάστασή σας:
Δεν έχετε ακόμα πει αν θα παρευρίσκεστε στην εκδήλωση.
Πόλη:
SV Zellhausen
Οδός:
Mainflingerstraße
Ταχυδρομικός κώδικας / Πόλη:
63533 / Mainhausen
Χώρα:
Γερμανία Γερμανία / Έσση
Απόσταση:
Αδύνατος υπολογισμός
Χρόνος οδήγησης
Υπολογισμός αδύνατος
Οργανωτής:
Marcus Kühn
Οδός:
Ludwigstraße 1
Ταχυδρομικός κώδικας / Πόλη:
64390 / Erzhausen
E-mail:
m.kuehn1@gmx.de
Αριθμός τηλεφώνου:
+49 - 0179 / 4153396

Πληροφορίες εκδήλωσης

Oberrichter Abteilung A: Richard Strauss LR A: Armando Schmidt Oberrichter B+C: Jens Richter LR B: Jacqueline Averes
LR C: Ralf Erhard