Εκδήλωση: Mondioring Seminar mit Tom Andrykowski

Share
Περίοδος:
26.09 - 27.09.2020
Συμμετέχοντες / παρευρισκόμενοι:
1 / 3
Παράβολο συμμετοχής:
EUR 130.00
Κόστος συμμετοχής:
EUR 70.00
Κατηγορία:
Σεμινάριο
Τομέας:
Mondioring, Ring
φυλή:
όλες οι φύλες
Ιστοσελίδα εκδήλωσης:
www.hsv-wiesbaden-biebrich.de/Info_Seite_02_Biebrich/Info_Seite_02_Biebrich.php
Οδός:
Ferdinand-Knettenbrech-Weg 14
Τ.Κ. / Πόλη:
65205 / Wiesbaden
Οργανωτής:
Mario Hupfer
E-mail:
mario.hupfer@web.de
Αριθμός τηλεφώνου:
+49 - Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Η κατάστασή σας:
Δεν έχετε ακόμα πει αν θα παρευρίσκεστε στην εκδήλωση.
Πόλη:
HSV Wiesbaden-Biebrich
Οδός:
Ferdinand-Knettenbrech-Weg 14
Ταχυδρομικός κώδικας / Πόλη:
65205 / Wiesbaden
Χώρα:
Γερμανία Γερμανία / Έσση
Απόσταση:
Αδύνατος υπολογισμός
Χρόνος οδήγησης
Υπολογισμός αδύνατος
Οργανωτής:
Mario Hupfer
Οδός:
Auf der Ahl 119
Ταχυδρομικός κώδικας / Πόλη:
65207 / Wiesbaden
E-mail:
mario.hupfer@web.de
Αριθμός τηλεφώνου:
+49 - Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα

Πληροφορίες εκδήλωσης

Mondioring Seminar mit Tom Andrykowski und Corinne Wolf.
Das Seminar eignet sich für Neueinsteiger und Interessierte des Mondioringsports, wie auch für Teams, welche bereits Prüfungserfahrung gesammelt haben. Es wird der Aufbau der Übungen aus dem Bereich Unterordnung, sowie der technischen Übungen im Bereich Schutzdienst (Führerverteidigung, Suche nach dem Helfer mit Transport und Bewachen des Gegenstandes) gezeigt. Jedes Team wird am individuellen Stand seiner Ausbildung abgeholt, es wird auf Probleme eingegangen und der weitere, mögliche Trainingsweg aufgezeigt