Εκδήλωση: Helfer Workshop

Share
Περίοδος:
11.10 - 13.10.2019
Συμμετέχοντες / παρευρισκόμενοι:
0 (max.:15) / 0
Παράβολο συμμετοχής:
EUR 130.00
Κόστος συμμετοχής:
EUR 0.00
Κατηγορία:
Σεμινάριο
Τομέας:
IPO
φυλή:
όλες οι φύλες
Ιστοσελίδα εκδήλωσης:
Nsv.kloster.pillenreuth@jimdo.com
Οδός:
Finkenbrunn 157
Τ.Κ. / Πόλη:
90469 / Nürnberg
Οργανωτής:
Nsv Kloster Pillenreuth
E-mail:
nsv.kloster.pillenreuth@googlemail.com
Αριθμός τηλεφώνου:
+49 - 491604008771
Η κατάστασή σας:
Δεν έχετε ακόμα πει αν θα παρευρίσκεστε στην εκδήλωση.
Πόλη:
Nsv Kloster Pillenreuth
Οδός:
Finkenbrunn 157
Ταχυδρομικός κώδικας / Πόλη:
90469 / Nürnberg
Χώρα:
Γερμανία Γερμανία / Βαυαρία
Απόσταση:
Αδύνατος υπολογισμός
Χρόνος οδήγησης
Υπολογισμός αδύνατος
Οργανωτής:
Nsv Kloster Pillenreuth
Οδός:
Finkenbrunn 157
Ταχυδρομικός κώδικας / Πόλη:
90469 / Nürnberg
E-mail:
nsv.kloster.pillenreuth@googlemail.com
Αριθμός τηλεφώνου:
+49 - 491604008771

Πληροφορίες εκδήλωσης

Helferworkshop...
Stefan unterstützt unsere Helfer in der Arbeit mit den Hunden
Jeder Helfer sollte mindestens 2 Hunde zum Arbeiten mitbringen