Εκδήλωση: Campionato Internazionale IKU (International Kennel Union)

Share
Περίοδος:
06.05 00:00 - 9. Μαϊ 2021 00:00 (CEST)
Προθεσμία εγγραφής:
12. Απρ 2021
Συμμετέχοντες / παρευρισκόμενοι:
9 / 1
Παράβολο συμμετοχής:
EUR 50.00
Κόστος συμμετοχής:
EUR 0.00
Κατηγορία:
Εκδήλωση
Τομέας:
FH, IPO, άλλο
φυλή:
όλες οι φύλες
Ιστοσελίδα εκδήλωσης:
www.rsvglobalitalia.it
Οδός:
Selva dei Cavalieri
Τ.Κ. / Πόλη:
00013 / Fonte Nuova
Οργανωτής:
Mar CO
E-mail:
rsvglobalitalia@gmail.com
Αριθμός τηλεφώνου:
+39 - 3349416468
Η κατάστασή σας:
Δεν έχετε ακόμα πει αν θα παρευρίσκεστε στην εκδήλωση.
Πόλη:
Centro sportivo XII Apostoli
Οδός:
Selva dei Cavalieri
Ταχυδρομικός κώδικας / Πόλη:
00013 / Fonte Nuova
Χώρα:
Ιταλία Ιταλία
Απόσταση:
Αδύνατος υπολογισμός
Χρόνος οδήγησης
Υπολογισμός αδύνατος
Οργανωτής:
Mar CO
Οδός:
Strada Carancino 73
Ταχυδρομικός κώδικας / Πόλη:
96100 / Siracusa
E-mail:
rsvglobalitalia@gmail.com
Αριθμός τηλεφώνου:
+39 - 3349416468

Πληροφορίες εκδήλωσης

Campionato Internazionale I.K.U. del Mediterraneo
Da giovedì 6 a sabato 8 maggio si svolgerà il
- Campionato Internazionale di addestramento con in palio il Titolo Internazionale di Lavoro
Specialità TOP ( Ricerca su traccia - Obbedienza - Difesa )- IDT ( Obbedienza e Reattività )- Soccorso Sportivo ( Ricerca di persone disperse su traccia, in superficie e sotto le macerie )- Athletic K9 ( prove di presa, forza e resistenza)
- Domenica 9 maggio Expo Internazionale (aperta a tutte le razze) con in palio il Titolo Internazionale di Bellezza
Si applicheranno i Regolamenti Internazionali
Info: Segreteria Nazionale tel. 3500625979 - 3349416468
Chiusura iscrizioni 12 aprile 2021