Εκδήλωση: BELCANDO®-Expertenclub: Online Schulung CreaCanis Welpenförderung I

Share
Περίοδος:
25. Φεβ 2021 19:30 (CET)
Συμμετέχοντες / παρευρισκόμενοι:
0 / 1
Παράβολο συμμετοχής:
EUR 0.00
Κόστος συμμετοχής:
EUR 0.00
Κατηγορία:
Εκδήλωση
Τομέας:
άλλο
φυλή:
όλες οι φύλες
Ιστοσελίδα εκδήλωσης:
https://www.youtube.com/watch?v=ogvBGKX4yoI&feature=youtu.be
Οδός:
Industriestr. 10
Τ.Κ. / Πόλη:
46354 / Südlohn
Οργανωτής:
BELCANDO®-Expertenclub
E-mail:
info@belcando.de
Αριθμός τηλεφώνου:
+49 - Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Η κατάστασή σας:
Θα παρευρίσκεστε σε αυτή την εκδήλωση.
Πόλη:
Youtube
Οδός:
Industriestr. 10
Ταχυδρομικός κώδικας / Πόλη:
46354 / Südlohn
Χώρα:
Γερμανία Γερμανία
Απόσταση:
Αδύνατος υπολογισμός
Χρόνος οδήγησης
Υπολογισμός αδύνατος
Οργανωτής:
BELCANDO®-Expertenclub
Οδός:
Industriestr. 10
Ταχυδρομικός κώδικας / Πόλη:
46354 / Südlohn
E-mail:
info@belcando.de
Αριθμός τηλεφώνου:
+49 - Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα

Πληροφορίες εκδήλωσης

Für einen optimalen Start ins Hundeleben benötigt ein Welpe vier Dinge:
Eine robuste genetische Ausstattung, beste Ernährung, angemessene medizinische Versorgung und - die Möglichkeit, (das Richtige) zu lernen.
Der Züchter fungiert hier gleichermaßen als Weg-Begleiter und Weg-Bereiter. In dieser Online-Schulung wollen wir uns auf Möglichkeiten zur Verhaltensförderung während der ersten Lebenswochen konzentrieren. Unsere Themen:
- Zwölf Wochen im Zeitraffer
- Frühe neurologische Stimulation
- Verhalten erkennen, beschreiben, bewerten und beeinflussen
- Menschenprägung, Regel-Akzeptanz und Charakter-Entwicklung
- Erziehungsmöglichkeiten im Rudel