Εκδήλωση: 2024 UHP/AD - Kreds55-Furesø

Share
Περίοδος:
17. Μαϊ - 17. Μαϊ 2024
Προθεσμία εγγραφής:
13. Μαϊ 2024
Συμμετέχοντες / παρευρισκόμενοι:
9 / 0
Παράβολο συμμετοχής:
0.00
Κόστος συμμετοχής:
0.00
Κατηγορία:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Τομέας:
IGP
φυλή:
όλες οι φύλες
Ιστοσελίδα εκδήλωσης:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Οδός:
gl. bregnerødvej 8
Τ.Κ. / Πόλη:
3520 / Farum
Οργανωτής:
Schaeferhundeklubben
E-mail:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Αριθμός τηλεφώνου:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Η κατάστασή σας:
Δεν έχετε ακόμα πει αν θα παρευρίσκεστε στην εκδήλωση.
This event is organized with
Πόλη:
-
Οδός:
gl. bregnerødvej 8
Ταχυδρομικός κώδικας / Πόλη:
3520 / Farum
Χώρα:
Δανία Δανία
Απόσταση:
Αδύνατος υπολογισμός
Χρόνος οδήγησης
Υπολογισμός αδύνατος
Οργανωτής:
Schaeferhundeklubben
Οδός:
gl. bregnerødvej 8
Ταχυδρομικός κώδικας / Πόλη:
3520 / Farum
E-mail:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Αριθμός τηλεφώνου:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα

Πληροφορίες εκδήλωσης

Prøvegebyr betales ved tilmelding - gebyr for UHP 225 kr til kredsens konto: 2252-0170 015 591 eller MP 55 40 20. Prøvestart kl. 15.00 v/Træningspladsen på Gl. Bregnerødvej, Farum