Εκδήλωση: 2024 IGP Prøver

Share
Περίοδος:
15. Ιουν - 15. Ιουν 2024
Προθεσμία εγγραφής:
9. Ιουν 2024
Συμμετέχοντες / παρευρισκόμενοι:
2 / 0
Παράβολο συμμετοχής:
0.00
Κόστος συμμετοχής:
0.00
Κατηγορία:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Τομέας:
IGP, GHS, BH
φυλή:
όλες οι φύλες
Ιστοσελίδα εκδήλωσης:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Οδός:
Faldensvej 23
Τ.Κ. / Πόλη:
9700 / Brønderslev
Οργανωτής:
Schaeferhundeklubben
E-mail:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Αριθμός τηλεφώνου:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Η κατάστασή σας:
Δεν έχετε ακόμα πει αν θα παρευρίσκεστε στην εκδήλωση.
This event is organized with
Πόλη:
-
Οδός:
Faldensvej 23
Ταχυδρομικός κώδικας / Πόλη:
9700 / Brønderslev
Χώρα:
Δανία Δανία
Απόσταση:
Αδύνατος υπολογισμός
Χρόνος οδήγησης
Υπολογισμός αδύνατος
Οργανωτής:
Schaeferhundeklubben
Οδός:
Faldensvej 23
Ταχυδρομικός κώδικας / Πόλη:
9700 / Brønderslev
E-mail:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Αριθμός τηλεφώνου:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα

Πληροφορίες εκδήλωσης

Færdselsprøver, Igp-, begynder- og delprøver, Ingen sporprøver. Begrænsede pladser, kredsens medlemmer har fortrinsret