Εκδήλωση: 2024 Generalforsamling den 15. februar 2023 - kreds 43 Hvidovre

Share
Περίοδος:
14. Φεβ - 14. Φεβ 2024
Προθεσμία εγγραφής:
15. Ιαν 2024
Συμμετέχοντες / παρευρισκόμενοι:
0 / 0
Παράβολο συμμετοχής:
0.00
Κόστος συμμετοχής:
0.00
Κατηγορία:
Σεμινάριο
Τομέας:
κανένα
φυλή:
όλες οι φύλες
Ιστοσελίδα εκδήλωσης:
www.kr43.dk
Οδός:
Brøndby Havnevej 2-4
Τ.Κ. / Πόλη:
2650 / Hvidovre
Οργανωτής:
Schaeferhundeklubben
E-mail:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Αριθμός τηλεφώνου:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Η κατάστασή σας:
Δεν έχετε ακόμα πει αν θα παρευρίσκεστε στην εκδήλωση.
This event is organized with
Πόλη:
-
Οδός:
Brøndby Havnevej 2-4
Ταχυδρομικός κώδικας / Πόλη:
2650 / Hvidovre
Χώρα:
Δανία Δανία
Απόσταση:
Αδύνατος υπολογισμός
Χρόνος οδήγησης
Υπολογισμός αδύνατος
Οργανωτής:
Schaeferhundeklubben
Οδός:
Brøndby Havnevej 2-4
Ταχυδρομικός κώδικας / Πόλη:
2650 / Hvidovre
E-mail:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Αριθμός τηλεφώνου:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα

Πληροφορίες εκδήλωσης

Generalforsamling den 15. februar 2023 kl. 19:00 i klubhuset, Brøndby Havnevej 4, 2650 Hvidovre


Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.

4. Kredskassererens forlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.

5. Indkommende forslag

6. Valg til bestyrelse m.m.

7. Valg af 2 kredsrepræsentanter, jfr. § 23. til Repræsentantskabsmøde

8. Eventuelt