Εκδήλωση: 2023 REGIONALNA UTAKMICA ČEPIN

Share
Περίοδος:
23. Σεπ - 23. Σεπ 2023
Προθεσμία εγγραφής:
15. Σεπ 2023
Συμμετέχοντες / παρευρισκόμενοι:
8 / 0
Παράβολο συμμετοχής:
0.00
Κόστος συμμετοχής:
0.00
Κατηγορία:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Τομέας:
IGP, GHS, BH
φυλή:
όλες οι φύλες
Ιστοσελίδα εκδήλωσης:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Οδός:
POLIGON KD ČEPIN
Τ.Κ. / Πόλη:
31431 / ČEPIN
Οργανωτής:
KD ČEPIN
E-mail:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Αριθμός τηλεφώνου:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Η κατάστασή σας:
Δεν έχετε ακόμα πει αν θα παρευρίσκεστε στην εκδήλωση.
This event is organized with
Πόλη:
-
Οδός:
POLIGON KD ČEPIN
Ταχυδρομικός κώδικας / Πόλη:
31431 / ČEPIN
Χώρα:
Κροατία Κροατία
Απόσταση:
Αδύνατος υπολογισμός
Χρόνος οδήγησης
Υπολογισμός αδύνατος
Οργανωτής:
KD ČEPIN
Οδός:
POLIGON KD ČEPIN
Ταχυδρομικός κώδικας / Πόλη:
31431 / ČEPIN
E-mail:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Αριθμός τηλεφώνου:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα

Πληροφορίες εκδήλωσης