Εκδήλωση: 2023 Brugshundeprøve (IGP) kreds 6 Frederikssund

Share
Περίοδος:
27. Μαϊ - 27. Μαϊ 2023
Προθεσμία εγγραφής:
20. Μαϊ 2023
Συμμετέχοντες / παρευρισκόμενοι:
4 / 0
Παράβολο συμμετοχής:
0.00
Κόστος συμμετοχής:
0.00
Κατηγορία:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Τομέας:
IGP, GHS, BH
φυλή:
όλες οι φύλες
Ιστοσελίδα εκδήλωσης:
www.kreds6frederikssund.dk
Οδός:
Holmensvej 29
Τ.Κ. / Πόλη:
3600 / Frederikssund
Οργανωτής:
Schaeferhundeklubben
E-mail:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Αριθμός τηλεφώνου:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Η κατάστασή σας:
Δεν έχετε ακόμα πει αν θα παρευρίσκεστε στην εκδήλωση.
This event is organized with
Πόλη:
-
Οδός:
Holmensvej 29
Ταχυδρομικός κώδικας / Πόλη:
3600 / Frederikssund
Χώρα:
Δανία Δανία
Απόσταση:
Αδύνατος υπολογισμός
Χρόνος οδήγησης
Υπολογισμός αδύνατος
Οργανωτής:
Schaeferhundeklubben
Οδός:
Holmensvej 29
Ταχυδρομικός κώδικας / Πόλη:
3600 / Frederikssund
E-mail:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Αριθμός τηλεφώνου:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα

Πληροφορίες εκδήλωσης

Begrænset spor areal.

Kredsens medlemmere har første prioritet.