Εκδήλωση: 2021 Obedience Prüfung Hundefreunde Halver

Share
Περίοδος:
12. Ιουν - 12. Ιουν 2021
Προθεσμία εγγραφής:
31. Μαϊ 2021
Συμμετέχοντες / παρευρισκόμενοι:
0 / 0
Παράβολο συμμετοχής:
0.00
Κόστος συμμετοχής:
0.00
Κατηγορία:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Τομέας:
φυλή:
όλες οι φύλες
Ιστοσελίδα εκδήλωσης:
hf-halver.de
Οδός:
Kirchlöher Weg/ Oege
Τ.Κ. / Πόλη:
58553 / Halver
Οργανωτής:
DVG
E-mail:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Αριθμός τηλεφώνου:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Η κατάστασή σας:
Δεν έχετε ακόμα πει αν θα παρευρίσκεστε στην εκδήλωση.
Πόλη:
-
Οδός:
Kirchlöher Weg/ Oege
Ταχυδρομικός κώδικας / Πόλη:
58553 / Halver
Χώρα:
Γερμανία Γερμανία
Απόσταση:
Αδύνατος υπολογισμός
Χρόνος οδήγησης
Υπολογισμός αδύνατος
Οργανωτής:
DVG
Οδός:
Kirchlöher Weg/ Oege
Ταχυδρομικός κώδικας / Πόλη:
58553 / Halver
E-mail:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Αριθμός τηλεφώνου:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα

Πληροφορίες εκδήλωσης