Εκδήλωση: 2021 New Tec Summer Trial

Share
Περίοδος:
23. Ιουλ - 25. Ιουλ 2021
Προθεσμία εγγραφής:
15. Ιουλ 2021
Συμμετέχοντες / παρευρισκόμενοι:
18 / 1
Παράβολο συμμετοχής:
0.00
Κόστος συμμετοχής:
0.00
Κατηγορία:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Τομέας:
IGP, FH, BH, GHS
φυλή:
όλες οι φύλες
Ιστοσελίδα εκδήλωσης:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Οδός:
10th Line
Τ.Κ. / Πόλη:
L0g1a0 / Beeton
Οργανωτής:
New Tec Working Dogs
E-mail:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Αριθμός τηλεφώνου:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Η κατάστασή σας:
Θα παρευρίσκεστε σε αυτή την εκδήλωση.
This event is organized with
Πόλη:
-
Οδός:
10th Line
Ταχυδρομικός κώδικας / Πόλη:
L0g1a0 / Beeton
Χώρα:
Καναδάς Καναδάς
Απόσταση:
Αδύνατος υπολογισμός
Χρόνος οδήγησης
Υπολογισμός αδύνατος
Οργανωτής:
New Tec Working Dogs
Οδός:
10th Line
Ταχυδρομικός κώδικας / Πόλη:
L0g1a0 / Beeton
E-mail:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Αριθμός τηλεφώνου:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα

Πληροφορίες εκδήλωσης