Εκδήλωση: 2021 AD prøve i kreds 6 - Frederikssund

Share
Περίοδος:
23. Ιουλ - 23. Ιουλ 2021
Προθεσμία εγγραφής:
20. Ιουλ 2021
Συμμετέχοντες / παρευρισκόμενοι:
6 / 0
Παράβολο συμμετοχής:
0.00
Κόστος συμμετοχής:
0.00
Κατηγορία:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Τομέας:
IGP
φυλή:
όλες οι φύλες
Ιστοσελίδα εκδήλωσης:
www.kreds6frederikssund.dk
Οδός:
Holmensvej 29
Τ.Κ. / Πόλη:
3600 / Frederikssund
Οργανωτής:
Schaeferhundeklubben
E-mail:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Αριθμός τηλεφώνου:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Η κατάστασή σας:
Δεν έχετε ακόμα πει αν θα παρευρίσκεστε στην εκδήλωση.
This event is organized with
Πόλη:
-
Οδός:
Holmensvej 29
Ταχυδρομικός κώδικας / Πόλη:
3600 / Frederikssund
Χώρα:
Δανία Δανία
Απόσταση:
Αδύνατος υπολογισμός
Χρόνος οδήγησης
Υπολογισμός αδύνατος
Οργανωτής:
Schaeferhundeklubben
Οδός:
Holmensvej 29
Ταχυδρομικός κώδικας / Πόλη:
3600 / Frederikssund
E-mail:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Αριθμός τηλεφώνου:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα

Πληροφορίες εκδήλωσης

20 km på cykel i skoven.