Εκδήλωση: 2020 MM CKNO

Share
Περίοδος:
17.09 - 20.09.2020
Προθεσμία εγγραφής:
16.08.2020
Συμμετέχοντες / παρευρισκόμενοι:
80 / 11
Παράβολο συμμετοχής:
EUR 0.00
Κόστος συμμετοχής:
EUR 0.00
Κατηγορία:
Εκδήλωση
Τομέας:
IPO
φυλή:
όλες οι φύλες
Ιστοσελίδα εκδήλωσης:
akce-zkohb.webnode.cz/eng-mm-ckno-2020/
Οδός:
Trnová u Plzně
Τ.Κ. / Πόλη:
33013 / Trnová
Οργανωτής:
Horní Bříza
E-mail:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Αριθμός τηλεφώνου:
+49 - Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Η κατάστασή σας:
Δεν έχετε ακόμα πει αν θα παρευρίσκεστε στην εκδήλωση.
This event is organized with
Πόλη:
-
Οδός:
Trnová u Plzně
Ταχυδρομικός κώδικας / Πόλη:
33013 / Trnová
Χώρα:
Τσεχία Τσεχία
Απόσταση:
Αδύνατος υπολογισμός
Χρόνος οδήγησης
Υπολογισμός αδύνατος
Οργανωτής:
Horní Bříza
Οδός:
Trnová u Plzně
Ταχυδρομικός κώδικας / Πόλη:
33013 / Trnová
E-mail:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Αριθμός τηλεφώνου:
+49 - Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα

Πληροφορίες εκδήλωσης