Εκδήλωση: 2020 Adventsprüfung PSK OG Bochum

Share
Περίοδος:
21. Νοε - 22. Νοε 2020
Προθεσμία εγγραφής:
20. Νοε 2020
Συμμετέχοντες / παρευρισκόμενοι:
1 / 0
Παράβολο συμμετοχής:
0.00
Κόστος συμμετοχής:
0.00
Κατηγορία:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Τομέας:
BH
φυλή:
όλες οι φύλες
Ιστοσελίδα εκδήλωσης:
www.psk-og-bochum.de
Οδός:
Engelsburgerstr.
Τ.Κ. / Πόλη:
44803 / Bochum
Οργανωτής:
PSK OG Bochum
E-mail:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Αριθμός τηλεφώνου:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Η κατάστασή σας:
Δεν έχετε ακόμα πει αν θα παρευρίσκεστε στην εκδήλωση.
This event is organized with
Πόλη:
-
Οδός:
Engelsburgerstr.
Ταχυδρομικός κώδικας / Πόλη:
44803 / Bochum
Χώρα:
Γερμανία Γερμανία
Απόσταση:
Αδύνατος υπολογισμός
Χρόνος οδήγησης
Υπολογισμός αδύνατος
Οργανωτής:
PSK OG Bochum
Οδός:
Engelsburgerstr.
Ταχυδρομικός κώδικας / Πόλη:
44803 / Bochum
E-mail:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Αριθμός τηλεφώνου:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα

Πληροφορίες εκδήλωσης

Wir laden herzlich zur Adventsprüung 2020 ein.


Auf Grund der unübersichtlichen Corona-Lage bitten wir beim Gaststartern vor der Meldung um Rücksprache.

Der Start im Fährtenhund-Bereich kann nur nach vorheriger Absprache erfolgen.

Die Starts im Bereich der Fährte werden wahrscheinlich alle am Samstag erfolgen!