Εκδήλωση: 2020 2020 Northwestern Regional IGP Championship

Share
Περίοδος:
18.09 - 20.09.2020
Προθεσμία εγγραφής:
07.09.2020
Συμμετέχοντες / παρευρισκόμενοι:
0 / 0
Παράβολο συμμετοχής:
0.00
Κόστος συμμετοχής:
0.00
Κατηγορία:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Τομέας:
BH
φυλή:
όλες οι φύλες
Ιστοσελίδα εκδήλωσης:
montereybayschutzhundclub.com
Οδός:
2738 San Juan Road
Τ.Κ. / Πόλη:
95004 / Aromas, CA
Οργανωτής:
Monterey Bay Schutzhund Club
E-mail:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Αριθμός τηλεφώνου:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Η κατάστασή σας:
Δεν έχετε ακόμα πει αν θα παρευρίσκεστε στην εκδήλωση.
This event is organized with
Πόλη:
-
Οδός:
2738 San Juan Road
Ταχυδρομικός κώδικας / Πόλη:
95004 / Aromas, CA
Χώρα:
ΗΠΑ ΗΠΑ
Απόσταση:
Αδύνατος υπολογισμός
Χρόνος οδήγησης
Υπολογισμός αδύνατος
Οργανωτής:
Monterey Bay Schutzhund Club
Οδός:
2738 San Juan Road
Ταχυδρομικός κώδικας / Πόλη:
95004 / Aromas, CA
E-mail:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Αριθμός τηλεφώνου:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα

Πληροφορίες εκδήλωσης