Εκδήλωση: 2019 TWHV 2019 WINTER TRIAL

Share
Περίοδος:
07.12 - 07.12.2019
Προθεσμία εγγραφής:
06.12.2019
Συμμετέχοντες / παρευρισκόμενοι:
2 / 0
Παράβολο συμμετοχής:
0.00
Κόστος συμμετοχής:
0.00
Κατηγορία:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Τομέας:
IGP, FH
φυλή:
όλες οι φύλες
Ιστοσελίδα εκδήλωσης:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Οδός:
358 E. Pecan Tree Road
Τ.Κ. / Πόλη:
75165 / Waxahachie
Οργανωτής:
DVG
E-mail:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Αριθμός τηλεφώνου:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Η κατάστασή σας:
Δεν έχετε ακόμα πει αν θα παρευρίσκεστε στην εκδήλωση.
This event is organized with
Πόλη:
-
Οδός:
358 E. Pecan Tree Road
Ταχυδρομικός κώδικας / Πόλη:
75165 / Waxahachie
Χώρα:
ΗΠΑ ΗΠΑ
Απόσταση:
Αδύνατος υπολογισμός
Χρόνος οδήγησης
Υπολογισμός αδύνατος
Οργανωτής:
DVG
Οδός:
358 E. Pecan Tree Road
Ταχυδρομικός κώδικας / Πόλη:
75165 / Waxahachie
E-mail:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Αριθμός τηλεφώνου:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα

Πληροφορίες εκδήλωσης