Εκδήλωση: 2019 4th Greek Agility Championship Competition 2019

Share
Περίοδος:
20. Οκτ - 20. Οκτ 2019
Προθεσμία εγγραφής:
17. Οκτ 2019
Συμμετέχοντες / παρευρισκόμενοι:
52 / 0
Παράβολο συμμετοχής:
0.00
Κόστος συμμετοχής:
0.00
Κατηγορία:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Τομέας:
Flyball
φυλή:
όλες οι φύλες
Ιστοσελίδα εκδήλωσης:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Οδός:
no
Τ.Κ. / Πόλη:
14440 / Varibobi
Οργανωτής:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
E-mail:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Αριθμός τηλεφώνου:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Η κατάστασή σας:
Δεν έχετε ακόμα πει αν θα παρευρίσκεστε στην εκδήλωση.
This event is organized with
Πόλη:
-
Οδός:
no
Ταχυδρομικός κώδικας / Πόλη:
14440 / Varibobi
Χώρα:
Ελλάδα Ελλάδα
Απόσταση:
Αδύνατος υπολογισμός
Χρόνος οδήγησης
Υπολογισμός αδύνατος
Οργανωτής:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Οδός:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Ταχυδρομικός κώδικας / Πόλη:
E-mail:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Αριθμός τηλεφώνου:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα

Πληροφορίες εκδήλωσης