Τελευταίοι σκύλοι φυλή: Ciobănesc Românesc Carpatin