Τελευταίοι σκύλοι φυλή: Grand anglo-français blanc et orange