Τα προφίλ σκύλων με τις περισσότερες επισκέψεις στο working-dog

Τι θα θέλατε να δείτε;:   Φυλή:
Μέρος Σκύλος Ιδιοκτήτης Επισκέπτες
1 Bacuri  Daur  Don
Φυλή: Kavkazskaïa Ovtcharka
Ημερομηνία γέννησης: 25.03.2015
Συμμετοχή πρωταθλήματος: 0
Tatiana Shatalova
Tatiana Shatalova
μη εγγεγραμένο
2
2 Fjodor From The Swiss Alps
Φυλή: Kavkazskaïa Ovtcharka
Ημερομηνία γέννησης: 20.04.2016
Συμμετοχή πρωταθλήματος: 0
Gitte + Bernd Kawka
Gitte + Bernd Kawka
μη εγγεγραμένο
2
3 Yars Orso  Daur Don
Φυλή: Kavkazskaïa Ovtcharka
Ημερομηνία γέννησης: 10.11.2012
Συμμετοχή πρωταθλήματος: 0
Tatiana Shatalova
Tatiana Shatalova
μη εγγεγραμένο
2
4. Iwan Von Schmöckers Eck
Φυλή: Kavkazskaïa Ovtcharka
Ημερομηνία γέννησης: 19.10.2014
Συμμετοχή πρωταθλήματος: 0
Rene Golka
Rene Golka
μη εγγεγραμένο
2
5. Dakota Zew Kaukazu
Φυλή: Kavkazskaïa Ovtcharka
Ημερομηνία γέννησης: 30.11.2016
Συμμετοχή πρωταθλήματος: 0
Agnes Telligmann
Agnes Telligmann
μη εγγεγραμένο
2
6. Aika
Φυλή: Kavkazskaïa Ovtcharka
Ημερομηνία γέννησης: 17.04.2014
Συμμετοχή πρωταθλήματος: 0
Gitte + Bernd Kawka
Gitte + Bernd Kawka
μη εγγεγραμένο
1
7. Misha Husan Cavcaski Ataman
Φυλή: Kavkazskaïa Ovtcharka
Ημερομηνία γέννησης: 23.04.2017
Συμμετοχή πρωταθλήματος: 0
Dariusz Mozolowicz
Dariusz Mozolowicz
μη εγγεγραμένο
1
8. B-Duras
Φυλή: Kavkazskaïa Ovtcharka
Ημερομηνία γέννησης: 01.09.2015
Συμμετοχή πρωταθλήματος: 0
Claudiu Suceveanu
Claudiu Suceveanu
μη εγγεγραμένο
1
9. Osasuna Klaryma (Fci)
Φυλή: Kavkazskaïa Ovtcharka
Ημερομηνία γέννησης: 30.01.2017
Συμμετοχή πρωταθλήματος: 0
Ryszard Markiewicz
Ryszard Markiewicz
μη εγγεγραμένο
1