κλείσιμο εκτεταμένου pedigree
1η γενιά 2η γενιά 3η γενιά 4η γενιά 5η γενιά
Eick von Castell
 • Eick von Castell
 • 11.02.1982
 • DZB 93418
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
 • Kurt Richter
 • 72.00 εκ. / 41.00 kg
 • HD 2
Mecky vom Falltor
 • Mecky vom Falltor
 • 09.06.1978
 • DZB 90057
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
 • HD-2
Fery Prinzess vom Herrnberg
 • Fery Prinzess vom Herrnberg
 • 02.02.1975
 • DZB 86250
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (brown with rustred blace)
 • HD B1
Eick vom Eschenhof
 • Eick vom Eschenhof
 • 31.03.1973
 • DZB 84959
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
Gisa vom Frankenland
 • Gisa vom Frankenland
 • 01.02.1972
 • DZB 83786
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Chico von Forell
 • Chico von Forell
 • 01.07.1968
 • DZB 81130
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
Cindy vom Herrnberg
 • Cindy vom Herrnberg
 • 25.01.1973
 • DZB 84507
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
Flint von Forell
Fee von Hagenstern
Vello von Fürstenfeld
Cilli vom Hausberg
Odin von Forell
Cita Germania
Bonni von Forell
Dixi von der Veste Otzberg
Panja vom Herrnberg
 • Panja vom Herrnberg
 • 19.10.1980
 • DZB 92196
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
 • E. Fischbach
 • HD 1
Ferry vom Binselberg
 • Ferry vom Binselberg
 • 11.02.1975
 • DZB 86296
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Cindy vom Herrnberg
 • Cindy vom Herrnberg
 • 25.01.1973
 • DZB 84507
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
Prinz vom Forellenbächle
 • Prinz vom Forellenbächle
 • 11.01.1969
 • DZB 81444
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (brown with rustred blace)
Assi vom Binselberg
 • Assi vom Binselberg
 • 26.05.1970
 • 82455
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Bonni von Forell
 • Bonni von Forell
 • 04.05.1968
 • DZB 80937
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Dixi von der Veste Otzberg
Ali vom Forellenbächle
Arabella vom Forellenbächle
Boris vom Herkules
Bella vom Muckenbach
Vello von Fürstenfeld
Kira vom Romberg
Ali vom Forellenbächle
Anjara von der Veste Otzberg