κλείσιμο εκτεταμένου pedigree
1η γενιά 2η γενιά 3η γενιά 4η γενιά 5η γενιά
Nathan van het Rapenland
Aldo van Ferrolheim
 • Aldo van Ferrolheim
 • 22.01.1974
 • NHSB 714286
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Bella-Donna van het Rapenland
Jürgen von Hagenstern
Amanda vom Stifthub
 • Amanda vom Stifthub
 • 09.02.1971
 • DZB 83123
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Don Dayan vom Franckenhorst
 • Don Dayan vom Franckenhorst
 • 16.12.1973
 • NHSB 717387
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
Karin van de Hooghe Weide
Bonni von Forell
Dona vom Eichenhain
Chico von Forell
Hesta vom Ellendonk
Bryan von Forell
Olive of Bamby's Pride
Bonni von Forell
Conny van de Hooghe Weide
Beauty van het Rapenland (nhsb 789866)
Don Dayan vom Franckenhorst
 • Don Dayan vom Franckenhorst
 • 16.12.1973
 • NHSB 717387
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
 • Died of DCM, HD 2
Karin van de Hooghe Weide
Bryan von Forell
 • Bryan von Forell
 • 05.04.1968
 • DZB 80934
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
Olive of Bamby's Pride
 • Olive of Bamby's Pride
 • 12.06.1970
 • NPDD 13032
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
Bonni von Forell
 • Bonni von Forell
 • 04.05.1968
 • DZB 80937
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Conny van de Hooghe Weide
Vello von Fürstenfeld
Kira vom Romberg
Odin von Forell
Rita von Forell
Vello von Fürstenfeld
Kira vom Romberg
Basco van de Sprengen
Sandie van de Heijdenpark