κλείσιμο εκτεταμένου pedigree
1η γενιά 2η γενιά 3η γενιά 4η γενιά 5η γενιά
Barro von Unser-Heim
Graf Götz von der Schanzenhöhe
Niddi von der Schwarzwaldperle
Kalif von Burgund
 • Kalif von Burgund
 • 26.02.1933
 • DZB 48456
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Elfe von der Schanzenhöhe
Helios vom Siegestor
Freya von Burgund
Droll vom Wehrenfeld
Fanny vom Tauroggen
Lola SKL 15552 XI
 • Lola SKL 15552 XI
 • 28.03.1947
 • SKL 15552 XI
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Benno von Unser-Heim
 • Benno von Unser-Heim
 • 15.02.1945
 • SKL 18247 XXVII
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Lady SKL 18500 XXVIII
 • Lady SKL 18500 XXVIII
 • 02.06.1944
 • SKL 18500 XXVIII
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Graf Götz von der Schanzenhöhe
Niddi von der Schwarzwaldperle
Pycke SKK 17524 XXVII
 • Pycke SKK 17524 XXVII
 • 25.03.1936
 • SKK 17524 XXVII
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Hely SKK 16172 XXV
 • Hely SKK 16172 XXV
 • 28.07.1938
 • SKK 16172 XXV
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Kalif von Burgund
Elfe von der Schanzenhöhe
Moritz von der Schwarzwaldperle
Lea von der Schwarzwaldperle
Bobi SKK 6791 XV
Lotta SKK 11428 XX
Joen Raiku Musti
Donna SF 13823 XXIII