κλείσιμο εκτεταμένου pedigree
1η γενιά 2η γενιά 3η γενιά 4η γενιά 5η γενιά
Zar von Forell
 • Zar von Forell
 • 14.05.1967
 • DZB 80374
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
 • 1
Odin von Forell
 • Odin von Forell
 • 22.04.1964
 • DZB 78769
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
 • Died of DCM
Cita Germania
 • Cita Germania
 • 28.02.1962
 • DZB 77767
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (brown with rustred blace)
Falko von Hagenstolz
 • Falko von Hagenstolz
 • 26.12.1958
 • DZB 76522
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Iris von Forell
 • Iris von Forell
 • 13.08.1961
 • 77618
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Cäsar vom Weideneck
Reni Germania
 • Reni Germania
 • 74717
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Lump von Hagenstolz
Kitty von Hagenstolz
Dirk vom Goldberg
Vilja Germania
Cäsar vom Klockenhof
Fanny vom Fasanenheim
Götz vom Bismarksteg
Anja vom Weleberg
Danja vom Eichenhain
 • Danja vom Eichenhain
 • 13.04.1967
 • DZB 80246
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
 • Keijo & Ritva Al
Rondo von Forell
 • Rondo von Forell
 • 26.01.1965
 • DZB 79038
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Hella von Forell
 • Hella von Forell
 • 25.02.1961
 • DZB 77433
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
Arco of Fayette Corner
Cita Germania
 • Cita Germania
 • 28.02.1962
 • DZB 77767
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (brown with rustred blace)
Bingo vom Dornberg
 • Bingo vom Dornberg
 • 24.05.1953
 • DZB 71115
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (brown with rustred blace)
Vilja Germania
 • Vilja Germania
 • 17.05.1959
 • DZB 76656
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
Citto von Fürstenfeld
Peggy vom Hunglbrunn
Cäsar vom Weideneck
Reni Germania
Tell von der Priorei
Goldine von Sandfontain
Nigo Germania
Anja vom Weleberg