κλείσιμο εκτεταμένου pedigree
1η γενιά 2η γενιά 3η γενιά 4η γενιά 5η γενιά
Nac LOSH 627598
 • Nac LOSH 627598
 • LOSH 627598
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Joeri LOSH 539442 (Bellon)
 • Joeri LOSH 539442 (Bellon)
 • 01.01.1985
 • LOSH 539442
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Louske LOSH 575011
 • Louske LOSH 575011
 • 01.01.1987
 • LOSH 575011
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Flach LOSH 462391
 • Flach LOSH 462391
 • LOSH 462391
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Goran LOSH 474207
 • Goran LOSH 474207
 • 01.01.1983
 • LOSH 474207
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Edi van de Achtelsehoeve (?)
 • Edi van de Achtelsehoeve (?)
 • LOSH ?
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Antje LOSH 380486 (?)
 • Antje LOSH 380486 (?)
 • LOSH 380486
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Akaar LOSH 372551
Zulmilia LOSH 360442
Zakky LOSH 361264
Dona LOSH 421298
Lucie van Nedyehrevhof
 • Lucie van Nedyehrevhof
 • 01.01.1987
 • LOSH 570693
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Cojak LOSH 415148
 • Cojak LOSH 415148
 • 01.01.1978
 • LOSH 415148
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Iska van Nedyehrevhof
 • Iska van Nedyehrevhof
 • 20.09.1984
 • LOSH 526103
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Yal LOSH 337702
 • Yal LOSH 337702
 • LOSH 337702
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Zulmilia LOSH 360442
 • Zulmilia LOSH 360442
 • LOSH 360442
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Free van de Achtelsehoeve
 • Free van de Achtelsehoeve
 • LOSH 462641
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Emilda LOSH 447892
 • Emilda LOSH 447892
 • 25.07.1980
 • LOSH 447892
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Ronny LOSH 260960
Vinette LOSH 305778
Ronny LOSH 260960
Virago LOSH 315664
Boss LOSH 394864
Douchka LOSH 424385
Mandro LOSH 216867 (De Mits)
Bles LOSH 394479