κλείσιμο εκτεταμένου pedigree
1η γενιά 2η γενιά 3η γενιά 4η γενιά 5η γενιά
Boris vom Herkules
 • Boris vom Herkules
 • 28.01.1966
 • DZB 79680
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Artus von Hagenstolz
 • Artus von Hagenstolz
 • 22.01.1964
 • DZB 78653
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Dolli vom Andreasstift
Dirk vom Goldberg
 • Dirk vom Goldberg
 • 10.01.1958
 • DZB 76137
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Freya von Hagenstolz
 • Freya von Hagenstolz
 • 26.12.1958
 • DZB 76532
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Titus Germania
 • Titus Germania
 • 21.10.1957
 • DZB 76078
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Gilda vom Moselland
 • Gilda vom Moselland
 • 10.05.1957
 • DZB 75731
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Muck von Hagenstolz
Nette von Hagenstolz
Lump von Hagenstolz
Kitty von Hagenstolz
Lump von Hagenstolz
Gilda vom Wellborn
Lump von Hagenstolz
Buna von der Dyk'schen
Jessy vom Spessart
 • Jessy vom Spessart
 • 06.01.1960
 • DZB 77003
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
 • V. Steffan
Citto von Fürstenfeld
 • Citto von Fürstenfeld
 • 21.01.1958
 • DZB 76169
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
Goldine vom Spessart
 • Goldine vom Spessart
 • 18.02.1956
 • DZB 75015
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
Lump von Hagenstolz
 • Lump von Hagenstolz
 • 30.01.1953
 • DZB 70473
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
Carmen vom Felsingpass
Igon vom Naunhof
 • Igon vom Naunhof
 • 23.08.1949
 • DZB 64406
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Santa von der Handragore
 • Santa von der Handragore
 • 22.05.1954
 • DZB 71910
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
Alf vom Hagenfreund
Dina vom Klockenhof
Igon vom Naunhof
Hede vom Felsingpass
Amor vom Haus Bormes
Gitta von den Süchtelner Höhen
Faun vom Spessart
Dobi vom Nömmegarten