κλείσιμο εκτεταμένου pedigree
1η γενιά 2η γενιά 3η γενιά 4η γενιά 5η γενιά
Sky Miracle Angel Breath
Rus Crimson Empaer Show Me Angel Look
Di'or Gran Show Vanessa Mae
Angel Look El Magnifico
Fantastik Kashmir Ultra Moonswift
Request It Hot At N'co
Fantastik Kashmir Whitney Houston
Tenwiz Crash Bandicoot
Zucci Miss Sari