κλείσιμο εκτεταμένου pedigree
1η γενιά 2η γενιά 3η γενιά 4η γενιά 5η γενιά
Ari von der Karlsbergquelle
 • Ari von der Karlsbergquelle
 • 04.12.1992
 • DZB 106624
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (brown with rustred blace)
 • 0.00 εκ. / 0.00 kg
 • HD1
Hertog Conan van Manensheide (NHSB 1647154)
Britta vom Keltenring
 • Britta vom Keltenring
 • 16.05.1990
 • DZB 103424
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
Wasko vom Binselberg
 • Wasko vom Binselberg
 • 22.01.1984
 • DZB 95764
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Udine vom Frankenland
Castor von der Mooreiche
 • Castor von der Mooreiche
 • 05.05.1986
 • DZB 98836
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
Tessa von der Alten Linde
Ali von Langenhorst
Quecke vom Binselberg
Mirko vom Kloster-Kamp
Ilka vom Frankenland
Ali von Langenhorst
Brista vom Reuschenberg
Jockel von Mahuba
Edda von der Alten Linde
Mandy van de Erjolihof
 • Mandy van de Erjolihof
 • 05.12.1994
 • NHSB 1977007
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
 • Jan Twellaar
 • 0.00 εκ. / 0.00 kg
 • HD 1
Ikarus von der Kollau
 • Ikarus von der Kollau
 • 29.01.1987
 • DZB 100011
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
 • HD 1
Ilsa van de Erjolihof
 • Ilsa van de Erjolihof
 • 24.11.1991
 • NSHB 1801533
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
 • HD 1
Oniv vom Gaxhardter Wald
 • Oniv vom Gaxhardter Wald
 • 05.05.1984
 • DZB 96128
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
Alexa von der Kollau
 • Alexa von der Kollau
 • 17.07.1981
 • DZB 93180
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (blue)
Castor von der Mooreiche
 • Castor von der Mooreiche
 • 05.05.1986
 • DZB 98836
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
Djolin van de Erjolihof
Ilk vom Gaxhardter Wald
Jenny vom Gaxhardter Wald
Bingo vom Ellendonk
Janka von den Edeltannen
Ali von Langenhorst
Brista vom Reuschenberg
Jockel von Mahuba
Gravin Amarilda von Apoldaborg