κλείσιμο εκτεταμένου pedigree
1η γενιά 2η γενιά 3η γενιά 4η γενιά 5η γενιά
Mecberger Duunari
 • Mecberger Duunari
 • 05.05.2004
 • FIN 30270/04
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
 • Marko Koskensalo
 • 65.00 εκ. / 35.00 kg
 • HD-B/A ED-0/0 Spondy free
Alf vom Nordhang der Eifel
 • Alf vom Nordhang der Eifel
 • 12.03.2000
 • DKBS 00ML3173
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
 • HD-A1
Pois Kottoo Barbi
 • Pois Kottoo Barbi
 • 28.02.1997
 • FIN 19279/97
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
 • HD-A/A ED-0/0
Daneskjold Hasse
 • Daneskjold Hasse
 • 22.10.1995
 • DKK 27781/95
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Engie Airport Hannover
 • Engie Airport Hannover
 • 21.02.1995
 • VDH/DMC 95/032
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Quarl des Deux Pottois
 • Quarl des Deux Pottois
 • 22.09.1992
 • SF 29912/93
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Sisley des Deux Pottois
 • Sisley des Deux Pottois
 • 03.07.1994
 • FIN 34922/95
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Arek von der Wautz
Snake NHSB 1815586
Onix von Löwenfels
Virginia von Löwenfels
Elgos du Chemin des Plaines
Miki des Deux Pottois
Pacha des Deux Pottois
Lady des Deux Pottois
Carrie Running Wild
 • Carrie Running Wild
 • 25.07.2008
 • HR 11207MN
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
 • Heli Salminen
 • HD-A/A ED-0/0
Ulix Mayki
 • Ulix Mayki
 • 11.11.2002
 • HR 10626 MN
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
 • HD-A
Ebony vom Adlerauge
 • Ebony vom Adlerauge
 • 04.08.2006
 • VDH/DMC 06/288
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
 • HD-A ED-0/0
Lee des Montagnes d'Alaric
 • Lee des Montagnes d'Alaric
 • 21.04.1995
 • LOF ? / HR 10320
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Sabra Mayki
 • Sabra Mayki
 • 23.10.1999
 • HR 10465
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Enox der Sonne entgegen
 • Enox der Sonne entgegen
 • 17.07.2003
 • VDH/DMC 03/239
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Alpha de sauvage chasseur
 • Alpha de sauvage chasseur
 • 26.12.1999
 • DMC 00/038
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Fog des Montagnes d'Alaric
Eva du Chemin des Plaines
Stoned van de Duvetorre
Aisha vom Haus Seli
Kirou Airport Hannover
Cher der Sonne entgegen
Gismo von den bösen Buben
Kyra Airport Hannover