κλείσιμο εκτεταμένου pedigree
1η γενιά 2η γενιά 3η γενιά 4η γενιά 5η γενιά
Hootsch Zielebacherhof
 • Hootsch Zielebacherhof
 • 26.02.1999
 • SHSB 576546
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Bouvier des Flandres
 • Stefan Urban
 • HD A
Vzorro Peggy van Caya's Home
Bessy Jenny Wiske Zielebacherhof
Blitz NHSB 1276134
 • Blitz NHSB 1276134
 • 04.06.1983
 • NHSB 1276134
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Bouvier des Flandres
Peggy NHSB 1090431
 • Peggy NHSB 1090431
 • 02.01.1980
 • NHSB 1090431
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Bouvier des Flandres
Arras van de Statorhof
 • Arras van de Statorhof
 • 01.04.1984
 • NHSB 1344306
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Bouvier des Flandres
Wiske Krista van de Hapanda Hoeve
Arno NHSB 968380
Sonja NHSB 1175027
Wilson van de Boerenhof
Sonja van de Veldmolen
Argos NHSB 1084146
Dunja NHSB 1159999
Athos Jordina van de Boeversgarden
Krista Gebbie van de Hapanda Hoeve
Lady Zielebacherhof
 • Lady Zielebacherhof
 • 04.02.2002
 • SHSB 608 041
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Bouvier des Flandres
 • HD A
Zigo King van Assenrade
 • Zigo King van Assenrade
 • 15.02.1997
 • NHSB 2113190
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Bouvier des Flandres
 • Tc
Funcy Zielebacherhof
 • Funcy Zielebacherhof
 • 13.03.1998
 • SHSB 564484
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Bouvier des Flandres
 • HD A
Tomba van Assenrade
 • Tomba van Assenrade
 • 25.01.1993
 • NHSB 1862861
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Bouvier des Flandres
Shaba Nora van de Remon Hoeve
Cujo Zielebacherhof
 • Cujo Zielebacherhof
 • 18.04.1995
 • SHSB 528888
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Bouvier des Flandres
Bonny Wiske Zielebacherhof
Doerak van de Alsinhof
Balou Doetska van de Graven Hoeve
Boedha Doescha van de Alsinhof
Nora van't Greuske
Vzorro Peggy van Caya's Home
Bessy Jenny Wiske Zielebacherhof
Arras van de Statorhof
Wiske Krista van de Hapanda Hoeve