κλείσιμο εκτεταμένου pedigree
1η γενιά 2η γενιά 3η γενιά 4η γενιά 5η γενιά
Canto von Arminius
 • Canto von Arminius
 • 18.08.1972
 • SZ 1277394
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Γερμανικός Ποιμενικός (κοντότριχος)
 • HD noch zugelassen
Canto von der Wienerau
 • Canto von der Wienerau
 • 19.09.1968
 • SZ 1176588
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Γερμανικός Ποιμενικός (κοντότριχος)
 • zuerkannt
Frigga von Ecclesia Nova
 • Frigga von Ecclesia Nova
 • 11.08.1970
 • SZ/1222617
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Γερμανικός Ποιμενικός (κοντότριχος)
 • a-zuerkannt
Hein vom Königsbruch
 • Hein vom Königsbruch
 • 03.10.1965
 • SZ SZ/1102816
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Γερμανικός Ποιμενικός (κοντότριχος)
Liane von der Wienerau
 • Liane von der Wienerau
 • 20.05.1962
 • SZ 1029756
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Γερμανικός Ποιμενικός (κοντότριχος)
Quanto von der Wienerau
 • Quanto von der Wienerau
 • 31.03.1967
 • SZ 1133695
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Γερμανικός Ποιμενικός (κοντότριχος)
Hürde vom Haus Schütting
 • Hürde vom Haus Schütting
 • SZ/1143440
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Γερμανικός Ποιμενικός (κοντότριχος)
Fix zu den Sieben-Faulen
Anja vom Haus Solms
Jalk vom Fohlenbrunnen
Dixie von der Wienerau
Condor vom Zollgrenzschutz-Haus
Yoga von der Wienerau
Nico vom Haus Beck
Ballade vom Haus Schütting
Assie van Bastogne's Hof
 • Assie van Bastogne's Hof
 • NHSB 666314
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Γερμανικός Ποιμενικός (κοντότριχος)
Reza von der Wienerau
 • Reza von der Wienerau
 • 03.09.1970
 • 1222459
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Γερμανικός Ποιμενικός (κοντότριχος)
 • zuerkannt
Dixi vom Tollensestrand
 • Dixi vom Tollensestrand
 • SZ/1223252
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Γερμανικός Ποιμενικός (κοντότριχος)
Quanto von der Wienerau
 • Quanto von der Wienerau
 • 31.03.1967
 • SZ 1133695
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Γερμανικός Ποιμενικός (κοντότριχος)
Viola von der Wienerau
 • Viola von der Wienerau
 • 30.11.1967
 • SZ 1147340
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Γερμανικός Ποιμενικός (κοντότριχος)
Fedor vom grünen Lückener
 • Fedor vom grünen Lückener
 • 21.12.1967
 • SZ/1153787
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Γερμανικός Ποιμενικός (κοντότριχος)
Olive vom Tollensestrand
 • Olive vom Tollensestrand
 • 16.08.1966
 • SZ 1125109
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Γερμανικός Ποιμενικός (κοντότριχος)
Condor vom Zollgrenzschutz-Haus
Yoga von der Wienerau
Quinn vom Pilgersberg
Frigga von der Wienerau
Nico vom Haus Beck
Espe vom Haus Pari
Lido von der Wienerau
Iris vom Hexenkolk