κλείσιμο εκτεταμένου pedigree
1η γενιά 2η γενιά 3η γενιά 4η γενιά 5η γενιά
Gunthersforst Tex
 • Gunthersforst Tex
 • 13.07.1974
 • FIN 16584L/74
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Guy's Hugo vom Norden Stamm
Timitra Tsanuska
 • Timitra Tsanuska
 • 22.06.1970
 • FIN 15084/70
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Bryan von Forell
 • Bryan von Forell
 • 05.04.1968
 • DZB 80934
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
Gunthersforst Burga
 • Gunthersforst Burga
 • 02.07.1970
 • SF 17085/70
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Zar von Forell
 • Zar von Forell
 • 14.05.1967
 • DZB 80374
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Danja vom Eichenhain
 • Danja vom Eichenhain
 • 13.04.1967
 • DZB 80246
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Vello von Fürstenfeld
Kira vom Romberg
Tex vom Frankenland
Gunthersforst Jasmin
Odin von Forell
Cita Germania
Rondo von Forell
Hella von Forell
Orcina von Hasselhof
Nico von Finn-Heide
 • Nico von Finn-Heide
 • 01.06.1966
 • SF 10786/66
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
 • 1
Hascha vom Hasselhof
 • Hascha vom Hasselhof
 • 10.04.1969
 • SF 11029/69
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Urban von Forell
 • Urban von Forell
 • 23.03.1965
 • DZB 79237
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Tessis Ira-Bella
 • Tessis Ira-Bella
 • 08.04.1962
 • SF 10522/62
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Gunthersforst Dany
 • Gunthersforst Dany
 • 20.02.1964
 • SF 04556/64
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Erle vom Eichenhain
 • Erle vom Eichenhain
 • 17.09.1967
 • DZB 80543
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Hannibal von Forell
Anni vom Heggraben
Eros von Fürstenfeld
Pellavakasken Vava
Eros von Fürstenfeld
Goldine von Fürstenfeld
Andy vom Eichenhain
Wilma von Fürstenfeld