κλείσιμο εκτεταμένου pedigree
1η γενιά 2η γενιά 3η γενιά 4η γενιά 5η γενιά
Xysthos van Stevinhage
 • Xysthos van Stevinhage
 • 12.08.1987
 • NSHB 1557563
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
 • Eric van Dongen
 • tc
Semper Sciff van Stevinhage
Roanka van Stevinhage
 • Roanka van Stevinhage
 • 23.01.1986
 • NHSB 1451737
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
 • 1
Hertog Alpha van Le Dobry
 • Hertog Alpha van Le Dobry
 • 09.12.1979
 • NHSB 1105438
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
Karlene van Stevinhage
Cliff van Santroshoeve
Loretta van Stevinhage
Don Dayan vom Franckenhorst
Tanja van de Kunnemaborgh
Cristo van Stevinhage
Jorinda von der Brünoburg
Don Dayan vom Franckenhorst
Genoveva Inter Amnes Tuta
Baron Cecar van Rensloo
Quende vom Eschenhof
Chita van het Stekje van Giersbergen
Robin von Nassau-Oranien
Mandy van het Stekje van Giersbergen
Ken von Nassau-Oranien
Ille von Nassau-Oranien
Argos (NHSB 1262837)
 • Argos (NHSB 1262837)
 • 11.03.1983
 • NHSB 1262837
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Tanja (NHSB 1150484)
 • Tanja (NHSB 1150484)
 • 18.03.1981
 • NHSB 1150484
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Brutus von Nymphenburg
Conni vom wilden Markgraf
Eick vom Eschenhof
Andra von der Wasserburg
Ethan Ezra van Diaspora
Deby (NHSB 1046456)
Bryanstam's Granito-Grazieson
Bianca van de Dannenburgh