κλείσιμο εκτεταμένου pedigree
1η γενιά 2η γενιά 3η γενιά 4η γενιά 5η γενιά
Findjans Gelert
 • Findjans Gelert
 • KC
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Findjans Poseidon
 • Findjans Poseidon
 • 13.04.1974
 • KCSB 2364BJ
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Pompie Dione of Findjans
Phileen Duty Free of Tavey
Mitrasandra Gay Lady of Findjans
Borain's Warning Shot
Pompie Idylla
 • Pompie Idylla
 • KC ??? Please add/Bitte
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Tarrado's Corry
Kay Hill´s Outrigger
Tumlow Satan
Findjans Fair Allyne
Heidiland Trouble Spot
Riesa of Royaltain
Pampisford Pepper
 • Pampisford Pepper
 • 03.07.1982
 • KC
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Red Rebel Of Chequers
Olga Black Pepper
Magil Secundus Rex
 • Magil Secundus Rex
 • 06.06.1978
 • KC
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Bequerelle Jamie
 • Bequerelle Jamie
 • KC
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Hillmora The Corsair
 • Hillmora The Corsair
 • 08.08.1971
 • KC ??? Please add/Bitte
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Harpendenbury Resist Me Not
Apolda's Aviator From Barrimilne
Merad Breeze
Wilm von Forell
Hillmora Triogen Torcella