κλείσιμο εκτεταμένου pedigree
1η γενιά 2η γενιά 3η γενιά 4η γενιά 5η γενιά
Vitterklippens Klöver Dam
Akiba's American Gigolo
Vitterklippens Cayenne
Benayr Worldwide Webster
Benayr's Love Potion
Vitterklippens Baccus
Vitterklippens Amorina
Rybas Batteries Not Included
Benayr Raisa Ruckus
Akiba's The Go To Guy
Benayr Passionate Kisses
Bluepepper's Godfather
Red Gem's Carmensita Mia