κλείσιμο εκτεταμένου pedigree
1η γενιά 2η γενιά 3η γενιά 4η γενιά 5η γενιά
Arat NVBK 10596 (Dick I)
 • Arat NVBK 10596 (Dick I)
 • NVBK 10596
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
 • Robert De Mits, B - Waarschot
Ideal ALSH 5805
 • Ideal ALSH 5805
 • ALSH 5805
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Jolienna van de Oewa's
 • Jolienna van de Oewa's
 • 09.04.1960
 • LOSH 191850
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Eros van de Molenbeek
 • Eros van de Molenbeek
 • 14.03.1955
 • LOSH 170348
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Zalie ALSH 221
 • Zalie ALSH 221
 • 08.08.1950
 • ALSH 221
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Cabil LOSH 166742 (Vos)
 • Cabil LOSH 166742 (Vos)
 • 30.11.1953
 • LOSH 166742
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Alienna LOSH 160234
 • Alienna LOSH 160234
 • 06.11.1951
 • LOSH 160234
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Xonor LOSH 146667
Capricia van de Molenbeek
Vauban van d'Elzendreef
Xylve LOSH 144314
Sirol LOSH 114301
Ymbertine LOSH 153684
Zorg LOSH 155396
Zoora LOSH 153786
Betty NVBK 15072
 • Betty NVBK 15072
 • NVBK 15072
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Loul van de Oewa's
 • Loul van de Oewa's
 • 27.07.1962
 • LOSH 209065
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Elfy NVBK 11710
 • Elfy NVBK 11710
 • NVBK 11710
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Cabil LOSH 166742 (Vos)
 • Cabil LOSH 166742 (Vos)
 • 30.11.1953
 • LOSH 166742
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Ithala LOSH 185961
 • Ithala LOSH 185961
 • 12.02.1959
 • LOSH 185961
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Missou LOSH 219647 (Jacobs)
 • Missou LOSH 219647 (Jacobs)
 • 06.10.1963
 • LOSH 219647
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
A'Jen NVBK 10607
 • A'Jen NVBK 10607
 • NVBK 10607
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Sirol LOSH 114301
Ymbertine LOSH 153684
Choco ALSH 1801
Fayette LOSH 175272
Hab van de Oewa's
Heve ALSH 4950