κλείσιμο εκτεταμένου pedigree
1η γενιά 2η γενιά 3η γενιά 4η γενιά 5η γενιά
Viking van Joefarm
 • Viking van Joefarm
 • 03.03.1997
 • ALSH 55209
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
 • Petra Enhuber
 • 63.00 εκ. / 31.00 kg
 • HD-A
Roe van Joefarm
 • Roe van Joefarm
 • 01.01.1993
 • ALSH 51040
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Mirza LOSH 615597
 • Mirza LOSH 615597
 • 01.01.1988
 • LOSH 615597
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Lucas des Deux Pottois
 • Lucas des Deux Pottois
 • 03.02.1987
 • ALSH 37869
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Nina LOSH 625901
 • Nina LOSH 625901
 • 01.01.1989
 • LOSH 625901
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Astor van de Lobo Hoeve
 • Astor van de Lobo Hoeve
 • 30.09.1985
 • NHSB 1422743
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Britta NHSB 1083239
 • Britta NHSB 1083239
 • 12.07.1979
 • NHSB 1083239
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
G'Bibber ALSH 34996 (Vansteenbrugge)
Gina des Deux Pottois
Foks LOSH 458313
Kita van't Nievelkapelhof
Arco NHSB 681469 (Robbescheuten)
Frida NHSB 1314070
Carlo van de Kristalhof
Sita NHSB 869703
Alice vom Grünen Tann
 • Alice vom Grünen Tann
 • 27.07.1997
 • ÖHZB MA 480
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
 • Helene Mandl-Mösinger
 • 58.00 εκ. / 25.00 kg
 • HD-A
Gard des Bergers Vaillants
 • Gard des Bergers Vaillants
 • 20.04.1991
 • LOF 21793
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
 • HD-A
Bernett vom Haus Zink
 • Bernett vom Haus Zink
 • 17.06.1991
 • DMC 91/067
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Brian LOI 38415 (Berruto)
 • Brian LOI 38415 (Berruto)
 • 21.03.1989
 • LOI 38415
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Béa du Creux Thatcher
 • Béa du Creux Thatcher
 • 30.08.1986
 • LOF 12613/1915
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Kolos des Deux Pottois
 • Kolos des Deux Pottois
 • 14.11.1986
 • ALSH 37571
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Anja vom Lehrbacher Schloß
 • Anja vom Lehrbacher Schloß
 • 30.05.1987
 • VDH 88/0780035
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Iouri des Deux Pottois
Holga des Deux Pottois
Robin de la Fontaine du Buis
Uranie de la Noaillerie
G'Bibber ALSH 34996 (Vansteenbrugge)
Hemma des Deux Pottois
Gayal des Deux Pottois
Astrit NHSB 1270516