κλείσιμο εκτεταμένου pedigree
1η γενιά 2η γενιά 3η γενιά 4η γενιά 5η γενιά
Ximon Weidelsburg
 • Ximon Weidelsburg
 • 19.03.2007
 • 07-205
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • German Spaniel
Zaro vom Waldläufer
 • Zaro vom Waldläufer
 • 15.04.2005
 • 05-369
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • German Spaniel
Nanni Weidelsburg
 • Nanni Weidelsburg
 • 21.12.2002
 • 02-696
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • German Spaniel
Puma von den Bergwiesen
Susi vom Waldläufer
 • Susi vom Waldläufer
 • 30.03.2001
 • 01-224
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • German Spaniel
Taxus von der Gonzeburg
Bianka Weidelsburg
 • Bianka Weidelsburg
 • 23.12.1996
 • 96-767
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • German Spaniel
Treff vom Strudelberg
Mora von den Bergwiesen
Don vom Dreisamtal
Inka vom Waldläufer
Zabrus Weidelsburg
Kora vom Fuchshohl
Idefix von der Drachenschlucht
Wenke Weidelsburg
Eibe vom Zerling
 • Eibe vom Zerling
 • 12.03.2004
 • 04-288
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • German Spaniel
Umberto von der Gonzeburg
Zirbel vom Zerling
 • Zirbel vom Zerling
 • 26.11.1998
 • 98-497
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • German Spaniel
Zabrus Weidelsburg
 • Zabrus Weidelsburg
 • 14.03.1996
 • 96-208
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • German Spaniel
Kora vom Fuchshohl
 • Kora vom Fuchshohl
 • 29.06.1995
 • 95-721
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • German Spaniel
Tarzan von der Sasse
 • Tarzan von der Sasse
 • 11.06.1995
 • 95-677
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • German Spaniel
Afra Weidelsburg
 • Afra Weidelsburg
 • 26.04.1996
 • 96-355
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • German Spaniel
Ernst vom Waldläufer
Rosa Weidelsburg
Igor Weidelsburg
Ura vom Stryck
Nerz vom Dunklen Schlag
Mira von der Sasse
Don vom Dreisamtal
Uda Weidelsburg