κλείσιμο εκτεταμένου pedigree
1η γενιά 2η γενιά 3η γενιά 4η γενιά 5η γενιά
Uri von den Glockenbergen
 • Uri von den Glockenbergen
 • 30.06.1979
 • VDH/DBZB 159560
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Boxer
 • Ulrich Schädel
 • 0.00 εκ. / 0.00 kg
 • HD-B
Carlo vom Henningshof
 • Carlo vom Henningshof
 • 20.03.1972
 • VDH/DBZB 130612
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Boxer
 • HD-B
Liz von den Glockenbergen
Iko von Springbach
 • Iko von Springbach
 • 10.06.1967
 • VDH/DBZB 115917
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Boxer
Bessy von der Engelsburg
Boris vom Staatsbad
 • Boris vom Staatsbad
 • 19.03.1969
 • VDH/DBZB 121451
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Boxer
Dolly von den Glockenbergen
Carlo ut Gütsel
Lira vom Schütting
Erasmus von Nassau-Oranien
Blanka von Linnefand
Witherford Hot Chestnut
Erle vom Waldesrand
Dolomit von Ost-Holstein
Citta vom Löhrgarten
Ypsy von den Glockenbergen
Onno von den Glockenbergen
Nina von den Glockenbergen
Carlo vom Henningshof
Liz von den Glockenbergen
Carlo vom Henningshof
Lia von der Boxerau
 • Lia von der Boxerau
 • 08.10.1972
 • LOI BX006215
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Boxer
Iko von Springbach
Bessy von der Engelsburg
Boris vom Staatsbad
Dolly von den Glockenbergen
Iko von Springbach
Bessy von der Engelsburg
Carlo ut Gütsel
Daja von der Boxerau