κλείσιμο εκτεταμένου pedigree
1η γενιά 2η γενιά 3η γενιά 4η γενιά 5η γενιά
Falk vom Märkischen Land
 • Falk vom Märkischen Land
 • 12.07.1998
 • DZB 115186
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
 • Yvonne und Tino Moritz
 • 0.00 εκ. / 0.00 kg
 • 1
Jivago van het Wantij
 • Jivago van het Wantij
 • 12.01.1995
 • NHSB 1979227
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
 • HD-1, PHTVL/PHPV-frei, vWD-clear (DNA)
Dolly vom Märkischen Land
 • Dolly vom Märkischen Land
 • 12.09.1995
 • DZB 110615
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
 • HD 1
Graaf Quirinus van Neerlands Stam
Lara van het Wantij
 • Lara van het Wantij
 • 10.12.1987
 • NHSB 1570845
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
Judifax Fanthomas
 • Judifax Fanthomas
 • 14.06.1990
 • NHSB 1722725
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
Chila vom Märkischen Land
 • Chila vom Märkischen Land
 • 10.04.1993
 • DZB 107045
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
Hertog Alpha van Le Dobry
Dea Dolores vom Franckenhorst
Arrow vom Harro's Berg
Esmir van Hermansjomaik
Graaf Quirinus van Neerlands Stam
Judifax Djaib Desna
Hargos van het Wantij
Jasmin vom Eifelturm
Kara vom Märkischen Land
Nitro del Rio Bianco
 • Nitro del Rio Bianco
 • 07.05.1998
 • LOI 99/14550
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
 • HD-B, PHTVL-PHPV-Free
Gina vom Märkischen Land
 • Gina vom Märkischen Land
 • 24.01.1999
 • DZB 115604
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
 • HD A
Nilo del Rio Bianco
 • Nilo del Rio Bianco
 • 06.07.1993
 • LOI DS 132577
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
Farah del Rio Bianco
 • Farah del Rio Bianco
 • LOI DS115088
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
Mauvieres Mufasa de Stang Zu
 • Mauvieres Mufasa de Stang Zu
 • 27.01.1996
 • LOF 2DOB 056855
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
Dolly vom Märkischen Land
 • Dolly vom Märkischen Land
 • 12.09.1995
 • DZB 110615
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
Nero del Diamante Nero
Athena del Rio Bianco
Graaf Quirinus van Neerlands Stam
Sophie del Rio Bianco
Gamon di Campovalano
Gravin Nora van Neerlands Stam
Judifax Fanthomas
Chila vom Märkischen Land