κλείσιμο εκτεταμένου pedigree
1η γενιά 2η γενιά 3η γενιά 4η γενιά 5η γενιά
Quito vom Ostfeld
 • Quito vom Ostfeld
 • 04.10.1991
 • DZB
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
 • HD: A-1
Castor von der Mooreiche
 • Castor von der Mooreiche
 • 05.05.1986
 • DZB 98836
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
 • HD1
Jana vom Ostfeld (DZB 99907)
Ali von Langenhorst
 • Ali von Langenhorst
 • 29.10.1977
 • DZB 89464
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
Brista vom Reuschenberg
 • Brista vom Reuschenberg
 • 01.06.1982
 • DZB 093895
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
Bobby vom Ostfeld
 • Bobby vom Ostfeld
 • 24.12.1981
 • DZB 93401
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Liane vom Stöberhai
 • Liane vom Stöberhai
 • 10.10.1980
 • DZB 92203
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Guys Hilo vom Norden Stamm
Biene von Niederkassel
Bingo vom Ellendonk
Kim vom Stadtwald
Bingo vom Ellendonk
Kira vom Stöberhai
Falk vom Stöberhai
Jenny vom Widdershof
Avanti vom Eschenbruch
 • Avanti vom Eschenbruch
 • 19.02.1995
 • DZB 109685
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (brown with rustred blace)
 • Heiko Lorenz
 • 0.00 εκ. / 0.00 kg
 • HD 1 (frei)
Cöbes von Warringhof
 • Cöbes von Warringhof
 • 12.08.1991
 • DZB 104897
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (brown with rustred blace)
 • HD-1
Lucky von der Mooreiche
 • Lucky von der Mooreiche
 • 14.11.1990
 • DZB 103998
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
 • HD 1
Bingo von der Weyermühle
 • Bingo von der Weyermühle
 • 08.06.1984
 • DZB 096349
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
Dunja vom Worringer Bruch
 • Dunja vom Worringer Bruch
 • 16.10.1985
 • DZB 98210
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (brown with rustred blace)
Ikarus von der Kollau
 • Ikarus von der Kollau
 • 29.01.1987
 • DZB 100011
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
Cora von der Mooreiche
 • Cora von der Mooreiche
 • 05.05.1986
 • DZB 098838
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
Akim von Vaciweba
Alfa von der Weyermühle
Bastian von Goldschmieding
Anja vom Worringer Bruch
Oniv vom Gaxhardter Wald
Alexa von der Kollau
Ali von Langenhorst
Brista vom Reuschenberg