κλείσιμο εκτεταμένου pedigree
1η γενιά 2η γενιά 3η γενιά 4η γενιά 5η γενιά
Vandalen's Gallus
 • Vandalen's Gallus
 • 12.11.2003
 • DKK 21337/2003
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
 • Lars Carlsen
 • 0.00 εκ. / 0.00 kg
 • HD-B ED-1
Cartovche Bomazde
 • Cartovche Bomazde
 • 31.01.1997
 • SHPK 808/99
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
 • HD-A
Luna DKK 2742/01 (Larsen)
 • Luna DKK 2742/01 (Larsen)
 • 30.06.1999
 • DKK 2742/01
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
 • HD-B
Ogar van de Haantjeshoek
 • Ogar van de Haantjeshoek
 • 01.06.1990
 • ALSH 47851
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Agga Lufty
 • Agga Lufty
 • 27.10.1993
 • SHPK 325/95
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Robby NHSB 1614661 (Tichelaar)
 • Robby NHSB 1614661 (Tichelaar)
 • 19.10.1988
 • NHSB 1614661
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
China van Amelisweerd
 • China van Amelisweerd
 • 16.04.1997
 • NHSB 2134511
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
G'Vitou des Deux Pottois
Lady van de Haantjeshoek
Pacha des Deux Pottois
Quievine des Deux Pottois
Joerie NHSB 1285315
Ika des Deux Pottois
Dax NHSB 2043264
Aranda NHSB 1776620
Fiby der Sonne entgegen
 • Fiby der Sonne entgegen
 • 13.03.2004
 • DMC 04/111
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
 • jens vinther
 • 60.00 εκ. / 28.00 kg
 • HD-A ED-0
Lupano's Duke
 • Lupano's Duke
 • 01.05.2000
 • DMC 00/242
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
 • HD-A
Apachi vom Feuersturm
 • Apachi vom Feuersturm
 • 26.06.1995
 • DMC 95/169
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
 • HD-A
Schnitz des Deux Pottois
 • Schnitz des Deux Pottois
 • 22.08.1994
 • LOSH 740369
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Uranus des Deux Pottois
 • Uranus des Deux Pottois
 • 12.01.1996
 • LOSH 782636
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Sorba van Hoveld
 • Sorba van Hoveld
 • 16.12.1990
 • NHSB 1754067
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Asza von der Heimbachshecke
 • Asza von der Heimbachshecke
 • 16.03.1993
 • VDH/DKBS 93ML1873
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Pacha des Deux Pottois
Proxy des Deux Pottois
Quinto des Deux Pottois
Ryti des Deux Pottois
Dekx LOSH 436399
Ilske NHSB 1355320
Aral von der Pullschnitz
Namara des Deux Pottois