κλείσιμο εκτεταμένου pedigree
1η γενιά 2η γενιά 3η γενιά 4η γενιά 5η γενιά
Juan van het Rapenland
 • Juan van het Rapenland
 • 02.10.1976
 • NHSB 910714
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
 • 0.00 εκ. / 0.00 kg
 • HD A1
Graaf Questor van Neerlands Stam
Bella-Donna van het Rapenland
Vico von der Brünoburg
Gravin Faby van Neerlands Stam
Don Dayan vom Franckenhorst
 • Don Dayan vom Franckenhorst
 • 16.12.1973
 • NHSB 717387
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
Karin van de Hooghe Weide
Rondo von Forell
Sascha von der Brünoburg
Rado von Fürstenfeld
Gravin Arianne van Neerlands Stam
Bryan von Forell
Olive of Bamby's Pride
Bonni von Forell
Conny van de Hooghe Weide
Hertogin Rona van Manensheide
Ero vom Franckenhorst
 • Ero vom Franckenhorst
 • 13.12.1973
 • NHSB 720171
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
 • HD-2
Hertogin Ilona van Manensheide
Chico von Forell
 • Chico von Forell
 • 01.07.1968
 • DZB 81130
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
Amarilda von der Wachenburg
 • Amarilda von der Wachenburg
 • 17.08.1969
 • DZB 81849
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
Jürgen von Hagenstern
Xita vom Cesarberg
 • Xita vom Cesarberg
 • 17.03.1973
 • LOSH 323261
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Odin von Forell
Cita Germania
Ero vom Eichenhain
Costa vom Eichenhain
Bonni von Forell
Dona vom Eichenhain
Flint von Forell
Rolle of Bamby's Pride