κλείσιμο εκτεταμένου pedigree
1η γενιά 2η γενιά 3η γενιά 4η γενιά 5η γενιά
Xandar van de Kunnemaborgh
Don Dayan vom Franckenhorst
 • Don Dayan vom Franckenhorst
 • 16.12.1973
 • NHSB 717387
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
 • Died of DCM, HD 2
Roots van de Kunnemaborgh
 • Roots van de Kunnemaborgh
 • 09.09.1977
 • NHSB 980961
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
 • HD2
Bryan von Forell
 • Bryan von Forell
 • 05.04.1968
 • DZB 80934
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
Olive of Bamby's Pride
 • Olive of Bamby's Pride
 • 12.06.1970
 • NPDD 13032
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
Guys Hilo vom Norden Stamm
 • Guys Hilo vom Norden Stamm
 • 05.08.1972
 • NO 2670/73
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
Judith van de Kunnemaborgh
Vello von Fürstenfeld
Kira vom Romberg
Odin von Forell
Rita von Forell
Bryan von Forell
Gunthersforst Burga
Guys Hilo vom Norden Stamm
Toba van Haliwolwi
Whisky van de Kunnemaborgh
 • Whisky van de Kunnemaborgh
 • 13.02.1979
 • NHSB 1052482
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
 • M. & M.W. Puydt-Dear
 • 1
Scott van de Kunnemaborgh
Toska van Haliwolwi
 • Toska van Haliwolwi
 • 16.03.1970
 • NHSB 508229
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Aldo van Ferrolheim
 • Aldo van Ferrolheim
 • 22.01.1974
 • NHSB 714286
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Jorda van de Kunnemaborgh
Miko von Fürstenfeld
 • Miko von Fürstenfeld
 • 13.06.1963
 • DZB 78340
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
Tasja van Haliwolwi
 • Tasja van Haliwolwi
 • 04.02.1966
 • NHSB 383857
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Jürgen von Hagenstern
Amanda vom Stifthub
Jürgen von Hagenstern
Toba van Haliwolwi
Bordo von Fürstenfeld
Citta von Fürstenfeld
Hertog Buco van Stoltenborg
Astrida (NHSB 228797)