Τελευταίες αναγγελίες ζευγαρωμάτων

Conny Malanzvers
 • Conny Malanzvers
 • γεννημένος: 31.12.2010
 • Τίτλος εργασίας: Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Olia de l'origine de faucon rouge
Hara Kiri Lotti vom schwarzen Merlin
Arrack's Home Inspiration
 • Arrack's Home Inspiration
 • γεννημένος: 17.03.2010
 • Τίτλος εργασίας: Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Jelò de l'origine de faucon rouge
Granata iz Gratsiano
 • Granata iz Gratsiano
 • γεννημένος: 11.06.2008
 • Τίτλος εργασίας: Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Akimi z kurimskeho haje
 • Akimi z kurimskeho haje
 • γεννημένος: 20.10.2007
 • Τίτλος εργασίας: Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Lucy vom Mecklenburger Büffel
Daneskjold Vita
 • Daneskjold Vita
 • γεννημένος: 19.12.2008
 • Τίτλος εργασίας: Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Mania de Alphaville Bohemia
 • Mania de Alphaville Bohemia
 • γεννημένος: 26.05.2004
 • Τίτλος εργασίας: Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Gesa vom schnellen Fuchs
 • Gesa vom schnellen Fuchs
 • γεννημένος: 11.01.2005
 • Τίτλος εργασίας: Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Iari de l'origine de faucon rouge
Qumar vom Further Moor
 • Qumar vom Further Moor
 • γεννημένος: 20.06.2009
 • Τίτλος εργασίας: Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη