κλείσιμο εκτεταμένου pedigree
1η γενιά 2η γενιά 3η γενιά 4η γενιά 5η γενιά
Cougar van de Duvetorre
 • Cougar van de Duvetorre
 • 16.01.2003
 • LOSH 921900
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
 • Johan Weckhuyzen
 • 0.00 εκ. / 0.00 kg
 • HD-B
Ysoi van de Duvetorre
 • Ysoi van de Duvetorre
 • 01.01.1999
 • LOSH 841235
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
 • HD-B
Xilie van de Duvetorre
 • Xilie van de Duvetorre
 • 01.05.1998
 • LOSH 824504
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Unobambino van de Duvetorre
 • Unobambino van de Duvetorre
 • 01.01.1996
 • LOSH 772985
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Valittu van de Duvetorre
 • Valittu van de Duvetorre
 • 25.05.1997
 • LOSH 805871
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
L'Cosaque des Deux Pottois
 • L'Cosaque des Deux Pottois
 • 17.09.1987
 • LOSH 601146
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Urelia LOSH 789992
 • Urelia LOSH 789992
 • 01.01.1996
 • LOSH 789992
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Othello des Deux Pottois
Randa de Lekenare
Stalone des Deux Pottois
Pita ALSH 49529 (Weckhuyzen)
G'Vitou des Deux Pottois
Ola van het Groentenhof
Stoned van de Duvetorre
Qweenta LOSH 693398
Dotty van de Duvetorre
 • Dotty van de Duvetorre
 • 05.06.2004
 • LOSH 955487
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
 • Johan Weckhuyzen
Stoned van de Duvetorre
 • Stoned van de Duvetorre
 • 10.04.1994
 • LOSH 730864
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
 • HD-B
Ajmara van de Duvetorre
 • Ajmara van de Duvetorre
 • 05.08.2001
 • LOSH 889203
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Elgos du Chemin des Plaines
 • Elgos du Chemin des Plaines
 • 01.12.1988
 • LOF 18008/2780
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Pita ALSH 49529 (Weckhuyzen)
 • Pita ALSH 49529 (Weckhuyzen)
 • 06.12.1991
 • ALSH 49529
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Xsam van de Duvetorre
 • Xsam van de Duvetorre
 • 01.01.1998
 • LOSH 829042
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Ylvi van't Hof Arzeele
 • Ylvi van't Hof Arzeele
 • 19.05.1999
 • LOSH 857857
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Atos de Mallassagne LOF 10995/1876
Barbie LOF 12412/2084
Gaillard du Boscaille
N'Yeska des Deux Pottois
Unobambino van de Duvetorre
Mirette LOSH 612986
Stoned van de Duvetorre
Vogue of Naiko Home