κλείσιμο εκτεταμένου pedigree
1η γενιά 2η γενιά 3η γενιά 4η γενιά 5η γενιά
Bingo vom Ellendonk
 • Bingo vom Ellendonk
 • 24.01.1975
 • DZB 86210
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
 • Helmut Scriba, Nettetal
 • 68.00 εκ. / 0.00 kg
 • HD A1
Jago von Beelen
 • Jago von Beelen
 • 03.06.1971
 • DZB 83381
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (brown with rustred blace)
 • HD B1
Palma vom Ellendonk
 • Palma vom Ellendonk
 • 08.11.1968
 • DZB 81331
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
 • HD A1
Chico von Forell
 • Chico von Forell
 • 01.07.1968
 • DZB 81130
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
Dascha von Forell
 • Dascha von Forell
 • 05.03.1969
 • DZB 81481
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (brown with rustred blace)
Miko von Fürstenfeld
 • Miko von Fürstenfeld
 • 13.06.1963
 • DZB 78340
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
Iris vom Ellendonk
 • Iris vom Ellendonk
 • 05.02.1965
 • DZB 79034
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (brown with rustred blace)
Odin von Forell
Cita Germania
Vello von Fürstenfeld
Kira vom Romberg
Bordo von Fürstenfeld
Citta von Fürstenfeld
Fred von der Blütenstadt Orsoy
Dixi von Krakau
Biene von Niederkassel
 • Biene von Niederkassel
 • 05.03.1975
 • DZB 86317
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (brown with rustred blace)
 • S. Krüger
 • 0.00 εκ. / 0.00 kg
 • HD 1
Satan vom Ellendonk
 • Satan vom Ellendonk
 • 03.12.1969
 • DZB 82022
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
 • HD 2
Blanka von der Au
 • Blanka von der Au
 • 06.08.1970
 • DZB 82631
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (brown with rustred blace)
 • HD B1
Gero vom Ellendonk
 • Gero vom Ellendonk
 • 05.11.1962
 • DZB 78108
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (brown with rustred blace)
Afra von Hohenstaufen
Ralf von Forell
 • Ralf von Forell
 • 26.01.1965
 • 79039
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Asta von Fischweiher
Astor von der Schimmel Schulz-Heide
Dixi von Krakau
Argus vom Neroberg
Gitta von Chalua
Arco of Fayette Corner
Cita Germania
Bruck von der Hoffmannsmühle
Bella von der Hoffmannsmühle