κλείσιμο εκτεταμένου pedigree
1η γενιά 2η γενιά 3η γενιά 4η γενιά 5η γενιά
Bingo vom Ellendonk
 • Bingo vom Ellendonk
 • 24.01.1975
 • DZB 86210
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
 • Helmut Scriba, Nettetal
 • 68.00 εκ. / 0.00 kg
 • HD A1
Jago von Beelen
 • Jago von Beelen
 • 03.06.1971
 • DZB 83381
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (brown with rustred blace)
 • HD B1
Palma vom Ellendonk
 • Palma vom Ellendonk
 • 08.11.1968
 • DZB 81331
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
 • HD A1
Chico von Forell
 • Chico von Forell
 • 01.07.1968
 • DZB 81130
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
Dascha von Forell
 • Dascha von Forell
 • 05.03.1969
 • DZB 81481
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Miko von Fürstenfeld
Iris vom Ellendonk
 • Iris vom Ellendonk
 • 05.02.1965
 • DZB 79034
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Odin von Forell
Cita Germania
Vello von Fürstenfeld
Kira vom Romberg
Bordo von Fürstenfeld
Citta von Fürstenfeld
Fred von der Blütenstadt Orsoy
Dixi von Krakau
Biene von Niederkassel
 • Biene von Niederkassel
 • 05.03.1975
 • DZB 86317
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (brown with rustred blace)
 • S. Krüger
 • 0.00 εκ. / 0.00 kg
 • HD 1
Satan vom Ellendonk
 • Satan vom Ellendonk
 • 03.12.1969
 • DZB 82022
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
 • HD 2
Blanka von der Au
 • Blanka von der Au
 • 06.08.1970
 • DZB 82631
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (brown with rustred blace)
 • HD B1
Gero vom Ellendonk
 • Gero vom Ellendonk
 • 05.11.1962
 • DZB 78108
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Afra von Hohenstaufen
Ralf von Forell
 • Ralf von Forell
 • 26.01.1965
 • 79039
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Asta von Fischweiher
Astor von der Schimmel Schulz-Heide
Dixi von Krakau
Argus vom Neroberg
Gitta von Chalua
Arco of Fayette Corner
Cita Germania
Bruck von der Hoffmannsmühle
Bella von der Hoffmannsmühle