κλείσιμο εκτεταμένου pedigree
1η γενιά 2η γενιά 3η γενιά 4η γενιά 5η γενιά
Brigand LOSH 910622 (Marchetti)
 • Brigand LOSH 910622 (Marchetti)
 • 05.06.2002
 • LOSH 910622
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
 • Maurizio Marchetti
 • 65.00 εκ. / 30.00 kg
 • HD-A
Uigor of the Silver Rails
 • Uigor of the Silver Rails
 • 13.09.1996
 • LOSH 789857
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Ypsi LOSH 857694
 • Ypsi LOSH 857694
 • 01.01.1999
 • LOSH 857694
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Quondor des Deux Pottois
 • Quondor des Deux Pottois
 • 29.05.1992
 • LOSH 692299
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Sibelle of the Silver Rails
 • Sibelle of the Silver Rails
 • 23.03.1994
 • LOSH 727170
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Utanarou du Virage
 • Utanarou du Virage
 • 17.07.1996
 • LOSH 783050
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Qelduchesse of the Silver Rails
 • Qelduchesse of the Silver Rails
 • 22.09.1992
 • LOSH 697156
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Elgos du Chemin des Plaines
Julia des Deux Pottois
Pirac of the Silver Rails
Pinky of the Silver Rails
Dan du Clos de Savoie
Olivan LOSH 654163
Isay LOSH 510064
Jane de Bonance
Coora LOSH 930695
 • Coora LOSH 930695
 • 11.04.2003
 • LOSH 930695
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Uigor of the Silver Rails
 • Uigor of the Silver Rails
 • 13.09.1996
 • LOSH 789857
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Zira des Hardis Brigands
 • Zira des Hardis Brigands
 • 23.10.2000
 • LOSH 879954
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Quondor des Deux Pottois
 • Quondor des Deux Pottois
 • 29.05.1992
 • LOSH 692299
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Sibelle of the Silver Rails
 • Sibelle of the Silver Rails
 • 23.03.1994
 • LOSH 727170
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Shiwa van Balderlo
 • Shiwa van Balderlo
 • 01.01.1994
 • LOSH 742321
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Vanille LOSH 789348
 • Vanille LOSH 789348
 • 24.01.1997
 • LOSH 789348
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Elgos du Chemin des Plaines
Julia des Deux Pottois
Pirac of the Silver Rails
Pinky of the Silver Rails
Tom van't Muizenbos
Bea-Meta van den Oudenakker
Nicky LOSH 624772
Nora of the Silver Rails